Середа, 23.05.2018, 03:37
ГОЛОС
Меню сайту
Категорії розділу
До тебе світе ... [34]
До тебе світе ... Українська література Берестейщини: Проза. Поезія. Публіцистика / Упорядкув., передм., тексти біогр. Цвида А. - К.: Український Центр духовної культури, 2003. - 544 с.
Федір Одрач, ПОКИНУТА ОСЕЛЯ. Оповідання [21]
Федір Одрач, Наше Полісся [1]
Книга друкувалась трійчі: 1955, Вінніпег; 2002, Бересть; 2002 "Пам'ятки України". Текст взято з часопису "Пам'ятки України"
Різне [14]
Наше опитування
З берестейських матеріалів мені хочеться більше знати про:
Всього відповідей: 134
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Файли » Книги » До тебе світе ...

1.6 Афанасій ФИЛИПОВИЧ
[ ] 18.08.2009, 22:13

Афанасій  ФИЛИПОВИЧ

(1597 — 1648)

 

Церковний діяч і письменник Афанасій Филипович народився близко 1597, за іншими джерелами — 1592 року на Берестейщині. Походив з шляхетського роду. Навчався в братській школі в Бересті, потім продовжив освіту в Києві чи Вільні. Вчителював у вельможних родинах, зокрема сім літ у домі литовського канцлера Лева Сапіги. 1627 року А.Филипович прийняв чернечий постриг у віленському монастирі Зшестя Святого Духа. Послух відбував у монастирях Києва, Дубойському і Куп’ятицькому на Пинщині. У 1640 році Афанасій Филипович став ігуменом Симеонівського монастиря в Бересті. За антиуніївський виступ у Варшаві на сеймі 1643 року був ув’язнений і відісланий у Київ. Від суду його звільнив митрополит Петро Могила — взяв його під захист і повернув назад у Бересть. У час народного повстання в Бересті чужа влада знову арештувала Филиповича, звинувативши його у зв’язках з козаками. Непокірного ігумена протримали у в’язницях більш як три місяці і 4 (17) вересня  1648 року стратили в бору близько села Гершоновичі (тепер Гершони) Берестейського повіту.

1666 року Українська Церква канонізувала А.Филиповича. Православний люд Берестейщини щороку поминає преподобномученика в церковці коло села Аркадія, що постала вже в наш час на місці загибелі борця за віру.

Афанасій Филипович є автором духовної пісні «Даруй, Боже…», написаної у в’язниці, а також щоденника «Діяріуш, альбо Список дієв правдивих, в справі помноженія і об’ясненія віри православної голошений» (1639 — 1645).

   

     ДIЯРIУШ

(фрагмент)

 

По отправh нас з столици московской в недhлю цвhтную, в росток ледный, чудовне през реки на Можайск и на Вязьму до Дорогобужа приhхалисмо. Одтоль чудовнh в розводе Днhпром в чолноку на Смоленск, до Орши и до Могилева заhхали. З Могилева возом року 1638, іюня 16, на Минск до Вилня. З Вилня до монастыра своего Купятицкого, ведлуг послушаніа, прибылисмо року 1638, іюля 16.

Там до Купятич незадолго з Берестя прислано, просячи на ігуменство берестейское з двох едного, албо отца Макаріа Токаревского, албо мене, Афанасіа Филиповича.

Блаженный Іларіон, ігумен купятицкий, волею ся Бозскою мяркуючи, учинил раду зо всею о Христh  братіею и з совhту общого назначил инших на тое послушаніе, а нас ободвох охоронял, на там тот час як бы в Купятичах потребных. Присланых зась одправил з Купятич з листом таковым.

«Славетные а мнh велце ласковые панове! Иж до тых час не выгодилося священником.  Не дhется то, Боже не дай, з легкомыслности и прейзреня нашого, только з трудности и бhд, а найбарзей же на схилку того вhку трудно у благочестивых. О люде! Немало овые слова Христовы выполняются: «Жатва много, дhлателей же [л. 152 об.] мало. Еднак, хоч собh тяжко учинивши, доброму жаданю милостей ваших выгажаем и с посродку себе господина отца Климентіа Несвhцкого, священноинока, з діаконом Флявіаном посылаем. Маючи уфность в Бозh иж так житіем своим прикладным, як и проповhдю слова Божого, может милостям вашим услужити.

Господина отца Афанасіа иж ся послано до Каменца. Буде в всем зноситися з отцем Несвhцким и, если бы указала того потреба, час який может змешкать для лhпшого спораженя и господин отец Афанасий у милостей ваших. Толко пилне прошу, абы милости ваши, будучи на них ласкавыми, в любви з ними посполу о добром церковном радили и в всем з собою ся зносили.

Притом оддаюся братолюбию милостей ваших з молитвами. З Купятич іюня 13, року 1640. Милостей ваших богомольца уставичный Іларіон Денисович, игумен монастыра Купятицкого».

Ведлуг того листу посланец не взял мянованых до Берестя. Зачим пишет з Пинска господин отец игумен до мене в тые слова.

«Честный господине, отче Афанасий! Пришедши я до Пинска, засталем пана Евстафіа и  отца Климентіа. А то с тых мhр не hхали до Берестя, иж пан Евстафий не хоче отца Климентіа, только ведлуг злеценя, просит о честь твою. Приhдь прето, честь твоя, до нас и што нужнhйшого з собою озми. Будет ли на то воля Божая — поhдеш з ними, не будет ли — зостанеш. Ключи от книг и твое избы и коморы до панамаря оддай. Прочее о молитву прошу».

За тою карточкою, гдым приhхал до Пинска, по многих радах братіа межи собою як бы жартом рекли: «Ліосы нехай кинут з отцем  Макаріем, кому hхать до Берестя!»

Гды кинули, пришол ліос на мене, Афанасіа, ведлуг воли Бозской. Зачим господин отец игумен, з жалем высылаючи мене до Берестя, на том же листу пишет тые слова: «По написаню того листу, не хотhл пан Евстафий взять в листh написанных. Прето, хоч з тяжкою моею бhдою, мусилем (над волю Божую трудно) половицу мене, господина отца Афанасіа, оджаловавши пустити. Молю: сопостраждhте в всем ему да со Христом воцаритеся». Толко о мнh, Афанасію, писаня было. З которого я, над все волю Бозскую уважаючи, гдым приhхал до Берестя, пыталемся о фундаціах, на чим жити. Леч, не указавши мнh панове мещане на пожите ничого, принесли фундаціи и привилея на паргаменах в шести штуках, на братство пред унhею наданые, з которых еден фундуш епископский, кождому на вырозумене выписую в тые слова.

«Волею Божіею и молитвами пречистое его Богоматере. Мы, смиренный Мелетий Хребтович Литаворовича Богуринский, прототрон, епископ воло [л. 153] димерский и берестейский, архимандрит кіевский великой лавры монастыра Печерского, обмовившися поспол и изволившися з капитулою, крылошаны нашими в Богоспасаемом граде Берестейском, церкве сполечности нашое соборное святого чудотворца и архіерея Николы… Молиша нас многіе благочестивые и христолюбивые панове мещане мhста господарского Берестейского у Великом князстве Литовском, сыны послушные о Христh, возлюбленніи парафіи епископства нашого. За которыми молил нас его милость велможный и благородный пан Адам Патий, каштелян берестейский, и иншіе зацные их милости панове обыватели повhту берестейского, сыны о Христh возлюбленные и православные епископства нашого. благословитися им от нашого смиреніа достойно пріати чин виленского и лвовского благословенного братства храму — у Вилни живоначалное Троици, а у Лвови храму Успеніа пречистое Богородици. К тому теж просили нас оные панове мещане, яко епископа и пастыра своего, жебысьмо им, яко парафіаном нашим, в церкви нашой епископской соборной святого Николы позволили дати и мhти предhл святых боголюбивых мученик князей российских Бориса и Глhба, во святом крещеніи нареченных Романа и Давыда, особливым. У котором предhле позволилем им мети чтыри праздники, то есть: перший праздник Богоявленіа, другий — Глhба и Бориса, третий — святых  безсребник Козмы и Даміана, четвертый — святого Юръя. В котором предhле их братском нихто жадное переказы им чинити не мает так я сам епископ, яко и по мнh будучіе епископы, намhстники, протопопы и всh причетники церковные, вhчными часы заховуючи во всем вцале, ведлуг стародавного звычаю, владзу и звhрхность их. А благословенство наше пастырское епископское — ведлуг прав и привилеев наших, од их милостей господарей королей и великих князей литовских, панов наших [даных нам. – А.К.]. До которого то звыш мененого их предhлу братского святого Бориса и Глhба придаем им грунты и церковища святого Юръя зо всhми пожитками, так теж грунты святого Козмы и Дамiана, то есть волок двh в Лебедевh у мhсти церковище, и подданые, на тот час на том грунте осhлые, зараз в моц, в владзу и в держане их подаем.

Леч оные тые пожитки, на церков Козмодемянскую належачiе, сами доброволне отцу Пятницкому поступили, теразнhйшому презвитеру нашому Iоану Савичу, до живота его, а по смерти оного на тот предhл их — Глhба и Бориса — зо всhми пожитками поступуемо вhчными часы. Што мы, епископ, добре усмотривши к нам, епископу, пастыру своему, моленiе их зhло честно, и богоугодно, и любезно их, панов мещан мhста Берестейского, порядки духовные, церкви святой потребные, благословенiем Божiим звhрхности нашое пастырское мнh врученое и даное власти свыше от вседержителя Бога и звhрхнhйшого пастыра нашого, святhйшого вселенского патрiархи Константинополя, Нового Рыма, кир Iеремiи, благословляем [л. 153 об.] и во всем соединяем. И прилучаем совершейннhйшому прежде званному братству Виленскому и Лвовъскому единочестно, и единомыслно, и единонравно правовhрно жити ведлуг взаконенiа святого православiа, благочестiа святое iерусалимское восточное кафолическое апостолское Христовое Божое церкве, матере нашое, седми соборми вселенскими утверженую, ничим неотлучно и послушно со смеренномудрiем в любви нелицемhрной в вся вhки строити по обычаю реченнаго братства…»

     ДАРУЙ, БОЖЕ… 

              (песня)

Даруй покой церкви своей, Христе Боже,

Терпhти болш не вhм, если хто з нас зможе.

Дай помощ от печали, абысмы вцhли зостали

 

В вhри святой непорочной. В милы лhта,

Гды ж приходят страшные дни в конец свhта,

Вылучаеш хто з нас, пане, по правици твоей стане.

 

Звитяжай же зрайцов: первhй унiатов,

Препозитов также, и их номинатов.

Абы болш не колотили, в покою лет

                                                   конец жили.

 

Потлуми всhх противников и их рады,

Абы болшей не чинили гнhву и здрады

Межи греки и рымляны, гды ж то люд

                                                  твой есть выбраный!

 

Пришол той час роздhленя з проклятыми,

Не зъhсть хлhба ошарпанец з везваными:

До темности каже втрутит, звязаного

                                                         в вhки мучит.

 

Тут юж злости антихриста! Унiате,

Кламцо и похлhбцо, рожоный лжи брате!

Памятайся в своей злости, зажий на собh

                 литости!                                      

Пекло на тя горящее зготовано.

Гордость твою и думы зле бы спалiано.

Стережися того огня, не вhр дiаблу рукоимя!

 

Для тебе то церков грецка ляментует:

В многих мhстцах много утисков приймует.

Перестань же такой злости, не чини болш юж

                  прикрости.

 

Не барзо тебе Рым прагнет и латина,

Може бовhм обыйтися без русина.

Навернися до всходней церкви своей святой.

 

Поможет в том пречистая и святыи,

Молитвы свои даючи приемныи

В славу Богу своему, в троици святой единому.

 

Будь же сыном православным, унiате!

Ест покута живым людем, милый брате.

Христос по тебе взывает и пречистая чекает.

 

Просит за тя з плачем горким в трубh страшной

Матка сына в крижу, мовячи мнh, – «Жалосной

Тепер человhк ласку мает, напотом болш

                                                                 не узнает».

 

Хвалим же вси Христа и творца нашего,

Же нам дал юж матку неокрутно его!

Рhч святая и знаки неомылны суть навhки.

                                                            Амин.

Категорія: До тебе світе ... | Додав: Лісовчук
Переглядів: 1142 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Форма входу
Пошук
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2018